Cookies

Oznámenie o používaní súborov cookies na webovej stránke newhouse.sk

v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Prevádzkovateľ:

Obchodné meno: NEW HOUSE, s.r.o.
Sídlo: Záhradnícka 93, Bratislava 821 08, SR
Prevádzka: Bratislavská 135D, Trenčín 911 05, SR
IČO: 48180122
Registrácia: Okresný súd Bratislava I, Vložka číslo: 127416/B
Zastúpený: Patrik Mitošinka, konateľ spoločnosti a Ján Halabrín, konateľ spoločnosti

(ďalej len „Prevádzkovateľ”)

Prevádzkovateľ používa na svojej webovej stránke www.newhouse.sk súbory cookies, ktoré sú ukladané na počítač alebo iné zariadenie používateľa webovej stránky www.newhouse.sk (ďalej len „Používateľ”) s prístupom na internet, v dôsledku čoho Prevádzkovateľ informuje Používateľov o nasledovnom:

1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje Prevádzkovateľa:

Uvedené vyššie v záhlaví tohto dokumentu.

2. Špecifikácia súborov cookies na webovej stránke www.newhouse.sk:

Prevádzkovateľ používa na webovej stránke www.newhouse.sk nasledovné súbory cookies:

Typ: Google Analytics

Názov: Google Analytics

Účel: analytické cookies pre Google Analytics, ktoré merajú používanie stránky zo strany užívateľov

Tretia strana: Google Analytics

Použitím webovej stránky www.newhouse.sk Používateľ súhlasí s umiestnením vyššie uvedených súborov cookies na jeho počítač alebo iné zariadenie s prístupom na internet na vyššie uvedené účely.

Bližšie informácie o zásadách ochrany osobných údajov vyššie uvedenými tretími stranami vo vzťahu ku súborom cookies nájdete na: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

3. Zmena nastavenia vo vzťahu ku cookies súborom:

Používanie súborov cookies je možné nastaviť pomocou príslušného internetového prehliadača. Súbory cookies je možné prostredníctvom príslušného internetového prehliadača odmietnuť, nastaviť používanie len niektorých súborov cookies alebo ich úplne vymazať. Bližšie informácie o nastavení používania súborov cookies prostredníctvom jednotlivých internetových prehliadačov nájdete na:

Odmietnutie všetkých súborov cookies môže mať negatívny vplyv na správnu funkčnosť webovej stránky www.newhouse.sk